Motorattest

Unge fra 17 år: Der kræves motorattest for at kunne erhverve sig kørekort. Husk at medbringe billede.

Erhvervskørekort skal fornyes regelmæssigt og det kræver fornyelse af motorattest. Husk at medbringe billede.

75-år og ældre: Motorattestens forside udleveres af sekretær, og du skal i venteværelse udfylde denne. (kom ca. 10 min. før aftalt konsultationstid). Når læge har udfyldt motorattesten, får du den udleveret og skal selv viderebringe attesten. (kørelærer eller Borgerservice)

Attesten koster 450 kr. Der afregnes kontant, med Mobilpay eller med Dankort.